MIND POLLUTION Spalone Dusze CD

by Yama Dori Records

/
  • Streaming + Download

     

1.
2.
03:09
3.
4.
07:58
5.
6.

about

yd009 MIND POLLUTION "Spalone Dusze" CD
Released in cooperation with: Sadness Of Noise.

credits

released December 13, 2005

tags

license

Track Name: Akt zgonu przynosi ulgę
DEATH CERTIFICATE BRINGS RELIEF
Fear that you feel inside raises every day
"Sick soul" knows only a place far away from here
In the human world where nobody can wait your death certificate

You are so surprised when you see people you love getting down
Rotting in homophobia, racism and lies

The sarvants of sick attitudes
Drawning in manure
Their death certificate brings relief, only

The reality is killing us
Civilization is killing us
Death certificate brings relief


AKT ZGONU PRZYNOSI ULGĘ
Niepokój zgromadzony w tobie
Z każdym dniem narasta
"Nieczysta dusza" zna tylko miejsce stojące
Gdzieś daleko
W świecie ludzi
Nie mogących się doczekać
Twojego aktu zgonu

Patrzysz ze zdumieniem
Jak ludzie bliscy twemu sercu
Staczają się na dno
Brnąc po uszy w homofobii,
rasizmie i codziennych kłamstwach

Niewolnicy chorych poglądów
Pogrzebani żywcem w gównie
Tylko ich akt zgonu przynosi ulgę

Rzeczywistość nas wyniszcza
Cywilizacja nas zabija
Akt zgonu przynosi ulgę
Track Name: Twój wybór
YOUR CHOICE
The rope around your neck
Is getting tied
Capitalistic swine is going to take you all
Before you die
You are not looking for purpose, already
Your life doesn't belong to you
Your work is taking the best moments of life
Look at your self
Pain in your eyes says all

If you destroy the case of your fate
The smile will come back at your face


TWÓJ WYBÓR
Założony sznur wokół twojej szyi
Zaciska się
Kapitalistyczna świnia
Zabierze ci wszystko
Zanim zdechniesz
Nie szukasz już celu
Twoje życie nie należy do ciebie
Praca i tak zabiera najlepsze chwile dnia
Spójrz na siebie
Zmęczenie w twoich oczach
Wyraża wszystko...

Zniszcz przyczynę swojego losu
Tylko wtedy powróci uśmiech na twej twarzy
Track Name: Szczęśliwy koniec
HAPPY END
Alone with friends
Living in pain
Suffering is a part of life

Far away from reality
Drowning in hypocrisy of plastic things
You are loosing your reality
The looks of people you meet
Will stay in your mind for long time
This world is not made for sensitive people

No future
No understanding
The end has come

The blurry glazed view of .... friends


SZCZĘŚLIWY KONIEC
Samotny wśród przyjaciół
Żyjący w cierpieniu
Ból jest częścią życia

Oddalony od rzeczywistości
Szukający swojej drogi w miejscach odległych
Tonący w obłudzie sztucznych środków
Oddalasz się coraz bardziej od rzeczywistości
Spojrzenia mijanych ludzi
Na pewno pozostaną długo w pamięci
Ten świat nie jest stworzony dla ludzi wrażliwych

Brak przyszłości
Brak zrozumienia
Nastał koniec
Śmierć

......I zamazany szklisty obraz
............przyjaciół ........
Track Name: Wyjście
THE EXIT
The rage that you have been feeling inside for long time
Has grown up

Don't close me!
This is the last radicullus request, that I said to those
Who are living in systems library
The book with my name is not there yet
My impressions are still the same, nothing more
Who will carry this cross with me, which is made of suffer, despair and rage

The drugs will not make up my minds
But they touch my sensitive places

Between walls I'll find the exit
The rope on bars

You are never going to make it!


WYJŚCIE
Nienawiść zgromadzona przez wszystkie lata życia
Sięgnęła zenitu....

Nie zamykajcie mnie
To ostatnia niepotrzebna prośba skierowana do tych
Poukładanych w systemowej bibliotece
Regału z moim nazwiskiem jeszcze tam nie ma
Moje wrażenia monotonia powtarzalności i nic więcej
Kto przełamie się ze mną hostią, której fundamentem jest
Cierpienie, rozpacz i nienawiść

Lekarstwa nie poskromią moich myśli
Choć uderzają w te najczulsze miejsca
W czterech ścianach i tak znajdę wyjście
Prześcieradło zawieszone na kratach

Już nigdy wam się nie uda!
Track Name: Nigdy się nie zapomina
IT WILL BE NEVER FORGOTTEN
Enemies from everywhere
Children at Bieslan
Mentally hurted forever
Bieslan! Nobody wants recalls like this

Terror - gets inside and takes our personality
Takes childhood, brings fear

Enemies are everywhere
Unjustice
Unjustice
The fear and pain will be never forgotten

How should we live? How?
Someone child is broken - I can't stand it anymore
It is never going to be like before

The fear and hunger...
The fear and pain are enver going to be forgotten
The fear and hunger...
The far of dying is never going to be forgotten

Terrorism - this is the adult play, which kill children
Terrorism
Bieslan


NIGDY SIĘ NIE ZAPOMINA
Zagrożenie z każdej strony
Dzieci w Biesłanie
Psychicznie okaleczone na zawsze
Biesłan! Nikt nie chce takich wspomnień

Terror - wdziera się i zabiera nam naszą tożsamość
Kradnie piękne dzieciństwo, napawa lękiem

Zagrożenie jest wszędzie
Niesprawiedliwość!
Niesprawiedliwość!
Strachu i bólu - nie da się zapomnieć!

Jak żyć? Jak żyć?
Jak żyć ze świadomością, że czyjeś dziecko zostało złamane
I już nigdy nie będzie takie jak przedtem

Strachu i głodu...
Strachu i bólu - nigdy się nie zapomina!
Strachu i głodu...
Strachu przed śmiercią - nigdy się nie zapomina!
Terroryzm - "zabawa" dorosłych, w której giną dzieci!
Terroryzm...
Biesłan...
Track Name: Spalone dusze
BURNED SOULS
The window with look of death factory
The history forgotten for all is making a hole in my mind, in fist shape
Is never going to heal

The paints painted by humans tragedy
Dreams of millions are destroyed

What I've seen I've felt inside, once again

Human pandemonium
Evil in human vains
How many years must go by, to forget it

People like an animal frightened away, whith fear
Fear which is raising form souls
Over the death factory
Burned souls are raising over and over
The black smoke...

Burned souls!


SPALONE DUSZE
Okno z widokiem na fabrykę śmierci
Zapomniane dla innych wydarzenia
Ryją w moim mózgu dziurę
Krater wielkości pięści
Nie zabliźni się nigdy

Obrazy malowane ludzkim nieszczęściem
Marzenia milionów zdeptane

To co zobaczyłam - przeżyłam w środku! Po raz kolejny!

Zagłada ludzkości
Zło drzemiące w ludziach
Ile czasu potrzeba, by zapomnieć

Ludzie jak spłoszone zwierzęta, przeszyte chłodem
Chłodem bijącym z dusz unoszących się wysoko
Nad fabryką śmierci...
Spalone dusze unoszące się wysoko...
Czarny dym...
Spalone dusze!