Nigdy się nie zapomina

from by Yama Dori Records

/

lyrics

IT WILL BE NEVER FORGOTTEN
Enemies from everywhere
Children at Bieslan
Mentally hurted forever
Bieslan! Nobody wants recalls like this

Terror - gets inside and takes our personality
Takes childhood, brings fear

Enemies are everywhere
Unjustice
Unjustice
The fear and pain will be never forgotten

How should we live? How?
Someone child is broken - I can't stand it anymore
It is never going to be like before

The fear and hunger...
The fear and pain are enver going to be forgotten
The fear and hunger...
The far of dying is never going to be forgotten

Terrorism - this is the adult play, which kill children
Terrorism
Bieslan


NIGDY SIĘ NIE ZAPOMINA
Zagrożenie z każdej strony
Dzieci w Biesłanie
Psychicznie okaleczone na zawsze
Biesłan! Nikt nie chce takich wspomnień

Terror - wdziera się i zabiera nam naszą tożsamość
Kradnie piękne dzieciństwo, napawa lękiem

Zagrożenie jest wszędzie
Niesprawiedliwość!
Niesprawiedliwość!
Strachu i bólu - nie da się zapomnieć!

Jak żyć? Jak żyć?
Jak żyć ze świadomością, że czyjeś dziecko zostało złamane
I już nigdy nie będzie takie jak przedtem

Strachu i głodu...
Strachu i bólu - nigdy się nie zapomina!
Strachu i głodu...
Strachu przed śmiercią - nigdy się nie zapomina!
Terroryzm - "zabawa" dorosłych, w której giną dzieci!
Terroryzm...
Biesłan...

credits

from MIND POLLUTION Spalone Dusze CD, released December 13, 2005

tags

tags: punk Poland

license